STYRET I HAV GRUPPEN

Kontaktinformasjon til HAVgruppen styre og Daglig leder.

​HAVgruppen har et styre som velges av gruppen selv for to år om gangen.

 

Styret i HAV gruppen settes sammen av opplæringsvirksomheter og kontrollvirksomheter fra hele hele landet, som driver innen fagområdene som HAVgruppen dekker. Styret består av ulike eksperter fra respektive fagområder.
Lars Helge Furstrand - BN Norge AS
Styremedlem HAVgruppen
Lars Helge har vært servicetekniker/ kontrollør siden 2006 og servicesjef i EIVA-SAFEX AS med ansvar for service fra Sognefjorden og nordover. Avdelingsleder for avdelingen i Ålesund. Erfaring med blant annet kontroll på hydrauliske kraner og løst løfteredskap. I dag jobber han for BN Norge AS
98225512
Alfred Berge - AkerSolution
Styremedlem HAVgruppen
Alfred har jobbet med kran, logistikk og transport frem til 2015. Har erfaring som kontrollør G11 med annet utstyr og skal være kursholder på AkerSolution.
91782826
Ingmar Pahr - Gantic AS
Styremedlem HAVgruppen
Ingmar Pahr er faglig leder i opplæringsavdelingen i Gantic AS. Ingmar har i en årrekke avholdt kurs for land, havbruk, sjøfart og offshore, herunder opplæring på de fleste typer kraner. Han har også avholdt en rekke kurs for kontrollører innen flere fagområder.
93405974
Anders Sæterøy - Trollheim Industrier
Styremedlem HAVgruppen
Anders Sæterøy er fagleder i Trollheim Vekst og har i en årrekke vært instruktør og leder for kursavdelingen i Trollheim Vekst. Bedriften har vært gjennom flere år med sterkt vekst og har etter hvert befestet seg som en stor leverandør av kurs innenfor havbruksnæringen i Midt.Norge. 
90722155
Hans Chr Elmholdt - LSI AS
Styremedlem HAVgruppen
93462106
Håkon Sunde - Procert AS
Styremedlem HAVgruppen
Håkon Sunde har arbeidet som kranfører innen sjøfart og offshore siden 1983. Han har også arbeidet som instruktør på kurs innen offshore og sjøfart siden 2007, og har opparbeidet seg en betydelig erfaring innen dette fagområdet. Han arbeider i dag som instruktør og kontrollør innen både landbasert virksomhet, sjøfart og offshore.
46632828
Audun T. Sætre
Daglig Leder HAVgruppen
Audun T. Sætre var Adm Direktør i NOORSI gjennom18 år og er daglig leder for mange av bransjegruppene i NOORSI. Audun T. Sætre har i en årrekke vært med i den tidligere Offshore og Sjøfart Gruppen. Han har bakgrunn fra både Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten og har dessuten vært adm direktør i rederi.
92447998
Kjell Åge Hoset
Styremedlem HAVgruppen
Kjell Åge Hoset har i mange år arbeidet som kontrollør i sakkyndig virksomhet.
Han har også godkjenning som kontrollør under Sjøfartsdirektoratets ordning for sakkyndig kontroll.
Kjell Åge har dessuten jobbet i en årrekke som instruktør innen blant annet kraner.
984 39 572