Top Image

HAVBRUK - SJØFART - OFFSHORE

Bransjegruppen for deg som jobber med HMS, opplæring eller kontroll innen havbruk, sjøfart eller offshore


-en bransjegruppe i NOORSI
Side Image

HAV Konferansen

HAV Konferansen er den viktigste begivenheten i HAVgruppen.

Konferansen arrangeres av styret i HAV gruppen.


Av myndigheter er både Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet invitert hvert år til denne konferansen da dette er et fagområde som ligger i skjæringspunktet mellom alle tre myndigheter.

HAV Konferansen er en årlig konferanse.


Fra 2022 er det mulig med utstilling /stands for firma tilknyttet bransjen!
Se siste konferanse
Top Image

Faglig informasjon om HAV GRUPPEN

HAV GRUPPEN vil høsten 2022 utarbeide en FAGportal for medlemmene.

 

Dette kan være høringer fra myndighetene, lenker/kontakt til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber som instruktør i de fagområder gruppen dekker eller er kontrollør i skjæringspunktet land/sjø under arbeidstilsynets eller sjøfsrtsdirektoratets fagområder. 

Snart lanseres for medlemmene å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner om opplæring, kurs og kontroll med andre medlemmer i HAV GRUPPEN.

Det jobbes nå med innlogging på denne nye websiden.

Top Image

Bli Samarbeidspartner - Sponsor - Annonsør

Dersom du vil bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør på HAV GRUPPEN så gir dette en rekke fordeler!

Du vil kunne få en egen samarbeidsavtale med felles prosjekt, din logo på brosjyren og på websiden, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du vil kunne få rettigheter til å profilere deg på intratett, kurs m.m.

Ta kontakt med oss for avtale om å bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør!