Medlemsfordeler i HAV GRUPPEN

Som medlem i HAV GRUPPEN får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med opplæring, HMS eller kontroll i skjæringspunktet mellom de tre myndigheter PTIL Sjøfart og Arbeidstilsynet, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid på en positiv måte. 
Som medlem i HAV GRUPPEN NOORSI får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med offshore opplæring, opplæring i havbruksnæringen, HMS, sertifisert opplæring eller sertifisert sakkyndig virksomhet kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.

EKSEMPEL

Rimelige kurs
Medlemmene i HAV GRUPPEN har de aller beste prisene på instruktør, og kontrollørkurs, samt andre kurs som er relevante i NOORSI skolen.

Rimelige konferanser
Medlemmene i HAV GRUPPEN har de aller beste prisene på alle relevante fag-konferanser.

Økomomiske fordeler
HAV GRUPPEN har landets beste avtaler og har skaffet medlemmene de aller beste prisene på eksempelvis læremateriell. Vi har avtaler med alle forlag om de beste rabatter, eksempelvis hos Angerman får medlemmene 25% rabatt. Gode rabatter oppnås også hos, Fokaa, Fagbokforlaget, LSI, MA System og mange andre.

HAV GRUPPEN forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. På www.materiellportalen finner man materiell til medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

FORSIKRING
Medlemmene får også en rekke andre økonomiske fordeler, herunder skreddersydde forsikringsløsninger for instruktører, som er svært prisgunstige og tilpasset bransjene.

Forsikring. NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning i sertifiseringsordningen.


HOTELLAVTALE
Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i HAV GRUPPEN rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Kompetansebevis
HAV GRUPPEN har eget kompetanseregister, Nasjonalt Kompetanseregister, der medlemmene gjerne sparer flere hundre tusen kroner hvert år, i forhold til å kjøpe hos etablerte bevisregister som dessverre fremdeles holder ekstremt høye priser på gammeldagse plastkort. Dette viser seg å være et positivt resultat rett på bunnlinjen når året er omme. Det aller beste er at det som leveres er fullt digitalisert og at personer kan få digital CV rett på sin telefon for visning av alle typer kompetanse, sertifisert, dokumentert og annen relevant kompetanse.

Sekretariat
HAV GRUPPEN har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.
Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Synliggjøring av bransjen og sikkerhetsrådgivere
HAV GRUPPEN jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. HAV GRUPPEN ivaretar medlemmenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
HAV GRUPPEN har i 32 år hjulpet medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! HAV GRUPPEN bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
HAV GRUPPEN har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer for sertifisert opplæring og kontroll i skjæringspunktet land sjø under tre forskjellige myndigheter.

Markedsføring
Som medlem i HAV GRUPPEN blir du med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs. Basen blir brukt av firmaer som ønsker kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø
HAV GRUPPEN har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål. Fellesskap i HAV GRUPPEN gir fellesskap med andre instruktører og kontrollører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
HAV GRUPPEN ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. HAV GRUPPEN jobber også for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa gjenom kontakt mot Sverige og andre land. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner!
Bli medlem!