Myndighetene

HAV GRUPPEN har som mandat å drive medlemsstøtte og opplysningsvirksskomhet om regelverk i skjæringspunktet mellom de tre aktuelle myndighetene


 
Side Image

ARBEIDSTILSYNET

Arbeidstilsynet er en av de viktige myndigheter i relasjon til HAV gruppens fagområder. Først og fremst på grunn av havbruksnæringens forskrifter og regelverk, men også i relasjon til regelverk om sertifiseringsordningen med blant annet sakkyndig kontroll. 
Side Image

PTIL

Petroleumstilsynet er svært viktig i relasjon til HAVgruppens fagområder. PTIL har ansvar for alt av petroleumsvirksomhet, herunder også landanlegg. PTIL støtter seg på blant annet NORSOK standarder som er sentrale i HAV gruppens fagområder. Det er PTIL som har fått innarbeidet G5 Offshorekraner i sertifiseringsordningen under Arbeidstilsynet.
Side Image

SJØFARTSDIREKTORATET

Sjøfartsdirektoratet har i prinsippet ansvar for alt av fartøy og farkoster fra kaien og ut (med en del grenseflater mor Arbeidstilsynet). Derfor er Sjøfartsdirektoratets regelverk sentralt i HAV gruppens fagområder.